תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של חנות מקוונת FeelBe ( "האתר" ). הסכם משתמש זה ( "הסכם") הוא הסכם בין FeelBe ("האתר") וכל משתמש (" משתמש") המסדירים את השימוש שלך באתר. אנא קרא\י הסכם זה בקפידה לפני השימוש באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, את\ה מסכים לתנאים של הסכם זה. בגישה לאתר זה, את\ה מסכים שקראת, הבנת ומסכים\ה לתנאי הסכם זה ומסכים\ה לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. אם אינך מסכים\ה עם תנאים אלה, את\ה לא יכול\ה לקנות הסחורות והשירותים שלנו, אז אנא קרא\י בעיון את התנאים אלה לפני הרכישה.

אתר זה אינו מיועד לספק אבחון, טיפול וייעוץ רפואי. מוצרים, שירותים, מידע ותכנים אחרים באתר, לרבות מידע שעשוי להיות מסופק באתר באופן ישיר או באמצעות קישורים לאתרים אחרים, מסופקים אך ורק למטרות אינפורמטיביות. כדי לקבוע את מצב בריאות או האבחון הרפואי, יש להתייעץ עם הרופא שלך או מומחה רפואי אחר. אל תתעלמו או אל תעכבו את ייעוץ רפואי על בסיס המידע שאתם יכולים לקרוא באתר זה.

על ידי רכישה בחנות שלנו, אתה מקבל את הסחורה עם אחריותעם אחריות. כל מוצר ממבחר של מוצרים המוצגים בחנות המקוונת FeelBe, בעל רישיון משרד הבריאות, מקורי, ולפיכך, האחריות של היצרן.


1. מבוא

הקונה מסכים לתנאים שנקבעו בהסכם הצדדים זה ("ההסכם"), עם כל מה שנוגע למוצרים, שירותים ומידע המוצג דרך האתר. הסכם זה הוא חוזה בין החברה לבין הקונה, וגובר על כל הסכמים, חוזים והתחייבויות קודמים או אחרים, ומתאר את כל מה שקשור לסחורות, שירותים ומידע המסופקים באמצעות האתר. הקונה מסכים לבדוק ולקבל הסכם זה כדי לרכוש מוצרים או שירותים באתר.

2.זכויות היוצרים

תוכן אתר מוגן בזכויות יוצרים, כולל הסימנים המסחריים המצורפים ואחרים (כולל, אך לא מוגבל לקניין רוחני). ארגון, האיסוף, עיבוד, המרה דיגיטלית ופעילויות אחרות הקשורות בשימוש בחומרים, כמו גם העתקה, הפצה, שימוש או פרסום על ידי הרוכש התוכן המלא או כל חלק מהאתר אסור.

3. עריכה, מחיקה ושינוי

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך, להסיר או להתקין באתר כל מידע, כמו גם ההסרה או התקנה של כל סחורות או שירותים למכירה. החברה רשאית לשנות הסכם זה, או את מחירי מוצרים ושירותים, עם הודעה לקונה אם הוא נקבע בהסכם השירות, ועלולה להפסיק או לשנות סעיפים או כל האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. שינוי של הסכם זה ייחשב תקף לאחר פרסומו באתר ויחול על עסקות נכנסו לאחריום פרסומו.

4. זכות סירוב

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את המכירה של סחורות ושירותים, ולהסדיר את הגישה לרכישת טובין או שירותים.

5. פיצוי

הקונה מסכים לשפות, להגן ולתמוך בעמדתה של החברה והספקים, השותפים ומעניקי הרישיון בטוחים מכל וכל אחריות, הפסדים, תביעות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר הקשורים להפרה של הקונה של חוזה או לשימוש זה באתר שלה.

6. הגבלת העברת זכויות לאדם אחר

זכותו של הקונה להשתמש בשירות, זוהי היא זכות אישית אינה ניתנת להעברה לאדם אחר או ארגון ומוגבלת לתנאים שנקבעו על ידי החברה או חברת האשראי של הקונה.

7. אחריות מוגבלת

סחורות ושירותים, תוכן, כמו גם שירותים הניתנים באמצעות שירותים אחרים הניתנים באופן בלעדי "כמות שהוא" וגם " זמין". קונה המסכים לתנאי ההסכם, ישתמש במוצרים ושירותים המוצגים באתר בתוך רק לשימוש המיועד שלהם, ורק בתקופה שנקבעה לכל מוצר או שירות כאמור בתיעוד עבור מוצר או שירות זה או באתר זה. כל האחריות, מפורש או משתמע, מוכחשהת (כולל, אך לא מוגבל לויתור על כל אחריות מרומזת לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת). אחריות המרבית ובלעדית של החברה מסיבה כלשהי בפני הרוכש הוא הפיצוי חד פעמי מוגבל לסכום ששולם על ידי הלקוח לרכישה של טובין או שירותים הספציפיים. חברה וכל אחד מהשותפים, סוחרים או ספקיה אינו אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי (נזקים והפסדים בעסקים ובכלל, אובדן הכנסה, הוצאות התדיינות או דומה, נזקים ועלויות), לא משנה אם הם התבססו על הפרת חוזה, הפרת אחריות, רשלנות, כתוצאה משימוש במוצר או שירות או בדרך אחרת, גם אם קודם נודע על האפשרות של נזקים כאמור. הגבלת נזק שתוארה לעיל - תנאים מהותיים של חוזה הרכישה בין החברה לבין הקונה. אתר זה, סחורות ושירותים לא צריכים להיחשב ללא הגבלות כאלה. חוקי המדינה וחלקם עשויים להיות מיושמים לגבי אחריות מוגבלת. כל תביעה אפשרית נערכת בבית המשפט של ישראל. 

8. שימוש במידע

החברה שומרת לעצמה את הזכות, והקונה מסמיך חברה, לשימוש בכל המידע בנוגע לשימוש של רוכש באתר וכל המידע הנמסר על ידי הקונה, בהתאם לחוקים החלים.

9. אחר

הסכם זה ייחשב רק בצורה שבו הוא פורסם באתר זה, שיושם ויפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל פעולה של הקונה המתייחסת לטענותיו חייבת להתבצע תוך שישה חודשים (6) לאחר כל רכישה שבוצעה באתר או הקונה מוותר על כל תביעותיה. כל הפעולות חייבות להתבצע בגבולות האמורים בסעיף 8. את תוכנו של הסכם זה יצוין בצורה מובנת, כך שהמשמעות שלה היא לא פחות שווה ערך לשני הצדדים. אם חלק כלשהו של הסכם זה אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יש להביא לציות לחוק באופן שישקף את הכוונות המקוריות ואינטרסים של שני הצדדים.החלקים הנותרים יישארו בתוקף מלא. אם כל דבר הקשור לאתר או לחברה הוא בקונפליקט או סתירה להסכם זה, הסכם זה הוא בעדיפות. אם החברה לא תוכל לבצע את ההוראה של הסכם זה לרוכש בכל צורה שהיא, אינו נחשב לשחרורו של תנאי כזה או פטור מהזכות לבצע הוראה כזו.